Lämmittelyalueet

Lämmittelylatu on merkattu alla olevaan karttaan sinisellä katkoviivalla.